TUOTETAKUUT

 

CimentArt antaa mikrosementtituotteilleen takuun seuraavissa tilanteissa, mikäli asennus on tehty oikeaoppisesti ja teknisiä tuotetietojamme ja asennusohjeitamme noudattaen:

Halkeamattomuustakuu:

CimentArt- mikrosementti ei halkeile.
Mikrosementtimme joustavuus ja kuitupitoisuus
takaa halkeamattomuuden liikkumattomalla
alustalla.

Tarttuvuustakuu:

Takaamme, että mikrosementtimme ei irtoa
alustastaan eikä heikennä alustaa, jolle se on
asennettu.

Takuu värin säilyvyydelle:

Takaamme, että mikrosementtimme ei haalistu,
eikä siinä tapahdu merkittäviä värimuutoksia ajan
myötä.

Kestävyystakuu:

Takaamme, että CimentArt- mikrosementti kestää
oikein asennettuna parkettilattiaa paremmin
naarmuja ja kolhuja.

Vedenkestävyystakuu:

Takaamme, että polyuretaanilakkamme ovat 100%
vedenkestäviä, ja Aqua – mikrosementti-
systeemimme on markkinoiden ensimmäinen 100%
jo itsessään vedenkestävä mikrosementti.

Liukkaudenestotakuu:

Takaamme, että mikrosementtisysteemimme ovat
liukumattomia saavuttaen C3- luokituksen
(maksimitaso liukkaudenestoluokituksessa).

Ympäristötakuu:

Tuotteemme eivät sisällä terveydelle tai
ympäristölle vaarallisia ainesosia (asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 liitteen II mukaan)
CimentArt tiedostaa ympäristön suojelun
tärkeyden. Kaikkien tuotteidemme päästöarvot
ovat alle EU:n säädöksissä määritettyjen raja-
arvojen (VOC).

Asennustakuu:

Asennuksen tekevä yritys vastaa loppuasiakkaalle
annettavasta takuusta. Asennustakuut perustuvat
eurooppalaisiin standardeihin koristepinnoitteista,
ja ovat voimassa kaksi vuotta.

Tehdastakuu:

Valmistaja Cimentart tarjoaa vuoden takuun
kaikille avaamattomille tuotteilleen aina kun ne on
varastoitu tilassa, jossa ei ole suuria lämpötila- tai
ilmastointimuutoksia.
Vaadimme korkeaa laatua kaikilta
materiaalitoimittajiltamme, ja kaikilla
raakamateriaalitoimittajillamme on CE-luokitus.
Kaikki tuotteemme on valmistettu EU:n sementtejä
koskevien standardien EN 197-1:2000 mukaisesti.
Kaikki vesiohenteiset tuotteemme ovat
paloluokituksiltaan syttymätömiä (BII) ja
tulenkestäviä (Euroclass BFL S1).
Tuotevalmistajana takaamme, että mikäli
tuotteessa ilmenee virhe, vaihdamme virheellisen
tuotteen uuteen. Reklamaatiotapauksissa tulee
esittää ostokuitti sekä kuva josta ilmenee
valmistusnumero – ja päivämäärä (purkin tarrassa).

Takuut eivät kata rakennusten tai alustan liikkeestä johtuvia halkeamia tai irtoamisia eikä iskujen, naarmujen tai tulvan aiheuttamia vaurioita pinnoitteessa.